Kur'an Ve Sünnete Göre İslam Ahlakı - 12.07.2021

Hasbilik, her durumda Allah rızasını gözetmek.