Vakıa Suresi (57-62) - 08.02.2021

İnsanın yaratılışı ve ölümü Allah'ın takdiri iledir.