Münafikun Suresi (1-3) - 01.06.2021

Yalan yere yemin etmek münafıkların özelliklerindendir. Münafıklar, gerçeğe kör insanlardır.