Münafikun Suresi (5-11) - 08.06.2021

Münafıklar için bağışlanma bir fayda sağlamaz