Münafikun Suresi (9-11) - 10.06.2021

İnfak, Allah'ın rızık olarak verdiğinden yapılır.