Müddessir Suresi (39-45) - 12.11.2021

Cehennemlikler diyecek ki; biz namaz kılanlardan değildik.