Müddessir Suresi (46-56) - 16.11.2021

Kuran'ın hakikatlerinden kaçanlar , aslandan kaçan yaban eşekler gibidir.