Hadislerle İslam - 12.01.2022

Hayır; müminin her işi hayırdır. Hayır Allah'tandır.